SODYBOS „DOBILYNĖ“  PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

{Booking Date}

Šią sodybos „Dobilynė“ (toliau – Sodybos), esančios  Kalvarijos g. 2, Dotamų k., Gražiškių sen. Vilkaviškio r. paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis) sudarė Jovita Simanavičienė, adresas  Kalvarijos g. 2, Dotamų k., Gražiškių sen. Vilkaviškio r., VL Nr. SP961221-1 (toliau – Paslaugos teikėjas), ir asmens {4:Vardas (-ai) ir pavardė}, atstovaujantis asmenų grupę, kurią sudaro {9:Svečių skaičius} (toliau – Užsakovas).

Paslaugų teikėjas  ir Užsakovas toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi. Šalys, siekdamos tarpusavio geranoriško bendradarbiavimo ir atsižvelgdamos į pareiškimus, garantijas, susitarimus, išdėstytus žemiau šioje Sutartyje, susitaria taip:

 1. Sutarties dalykas
 2. Patalpų paskirtis
 3. Paslaugų teikimo terminas
Paslaugos pavadinimasPaslaugos teikimo pradžiaPaslaugos teikimo pabaiga
Apgyvendinami (-as) {9:Svečių skaičius}{Start Date} 15:00{End Date} 12:00
 1. Paslaugų kaina. Atsiskaitymas. Teikiamų paslaugų atšaukimas.
 2. Paslaugų tiekėjo teisės, pareigos, atsakomybė
 3. Užsakovo teisės ir pareigos. Atsakomybė
 4. Šalių parašai:
Jovita Simanavičienė{4:Vardas (-ai) ir pavardė}{Signature}
 1. Bendrosios nuostatos

Priedas Nr. 1: Vidaus tvarkos, priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklės

Šalių parašai:

Jovita Simanavičienė {4:Vardas (-ai) ir pavardė}{Signature}

META DUOMENYS

Start DateEnd DateBooking IDBooking DateCalendar TitleNumber of NightsNumber of DaysIP AddressSignatureCalendar Assigned User EmailsPayment TagsOrder DetailsTotal AmountDeposit – First PaymentDeposit – Second PaymentForm Tags4:Vardas (-ai) ir pavardė5:Telefono numeris6:E. pašto adresas9:Svečių skaičius11:Papildomos paslaugos18:Pageidavimai ir papildoma informacija13:Sodybos taisyklės15:Kuponas16:Mokėjimo būdas{Start Date}{End Date}{Booking ID}{Booking Date}{Calendar Title}{Number of Nights}{Number of Days}{IP Address}{Signature}{Calendar Assigned User Emails}{Order Details}{Total Amount}{Deposit – First Payment}{Deposit – Second Payment}{4:Vardas (-ai) ir pavardė}{5:Telefono numeris}{6:E. pašto adresas}{9:Svečių skaičius}{11:Papildomos paslaugos}{18:Pageidavimai ir papildoma informacija}{13:Sodybos taisyklės}{15:Kuponas}{16:Mokėjimo būdas}

BENDRA ATSAKOMYBĖ

Svečiai visiškai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos teritorijoje esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (už padarytą materialinę žalą klientas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka).

Svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sužalojus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, Paslaugos teikėjas už tai neatsako.

Už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti namo viduje, , kieme, pirtyje, maudantis tvenkinyje yra atsakingi patys svečiai. Už nelaimingus atsitikimus, įvykusius svečiams apsvaigus nuo alkoholio ar kitų psichotropinių substancijų, atsako patys svečiai.

Tėvai arba vaikus prižiūrintys asmenys privalo užtikrinti vaikų saugumą viso jų buvimo Sodyboje metu.

Klientas įsipareigoja tiesiogiai ar per savo atsakingą asmenį supažindinti visus kartu su juo Sodyboje esančius svečius su priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai atsako už svečių saugumą ir atsakingą elgesį.

Saugumui užtikrinti Sodybos atstovai pasilieka teisę patekti į Sodybą svečių viešnagės metu.

Susipažinau

{4:Vardas (-ai) ir pavardė}{Signature}

1 priedas

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 1. Užsakovo išvykimo laikas negali būti vėlesnis nei numatyta Paslaugų teikimo sutartyje.
 2. Neleidžiama be Paslaugų teikėjo leidimo atvykti pašaliniams žmonėms. Visu paslaugų teikimo laikotarpiu Sodyboje gali būti ne daugiau, nei rezervacijos sistemoje nurodytų asmenų skaičius.
 3. Laikyti atidarytus patalpų langus arba duris jei įjungta kondicionavimo sistema.
 4. Leidžiama apgyvendinti bet kokio amžiaus vaikus su palyda (tėvais, globėjais, teisėtais atstovais). Už jų priežiūrą atsakingi tėvai / globėjai / teisėti atstovai.
 5. Atvykimas nuo 15:00 val. Išsiregistravimas iki 12:00 val.
 6. Švenčių ir / arba renginių organizuoti neleidžiama
 7. Privaloma surinkti savo augintinių išmatas.
 8. Šiukšles būtina rūšiuoti.
 9. Žuvauti griežtai draudžiama.
 10. Apsauginėmis priemonėmis nuo uodų ir kitų vabzdžių svečiai pasirūpina patys.
 11. Patiems reguliuoti, programuoti ar dar kaip nors manipuliuoti santechnikos įrenginius (vandens hidroforą, vandens įvadą, filtrus, vandens saulės šildymo sistemos, vandens boilerio sistemos) griežtai draudžiama.
 12. Pilti į kriauklę kavos tirščius / arbatos lapus draudžiama.
 13. Į klozetą mesti higieninius paketus, tamponus draudžiama
 14. Saunoje būtina avėti šlepetes

PRIEŠGAISRINĖS TAISYKLĖS

 1. Užsakovas privalo tvarkingai naudotos elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams, nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų.
 2. Užsakovui griežtai draudžiama rūkyti patalpų viduje. Rūkyti leidžiama tik lauke ir nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas.
 3. Patalpoje griežtai draudžiama naudotis žvakėmis ir kita atvira ugnimi nesuderinus su paslaugų teikėju.
 4. Patalpų viduje esančius ugniakurus Užsakovas kūrenti gali tik leidus paslaugų teikėjui ir išklausius specialų instruktažą. Draudžiama be priežiūros palikti atvirus ugniakurus.
 5. Malkas dėti leidžiama tik tam skirtose vietose, toliau nuo atviros ugnies. Kūrenantis ugniakurui, negalima palikti be priežiūros vaikų bei leisti vaikams juos kūrenti.
 6. Sodybos teritorijoje ugnį kurti galima tik tam įrengtose laužavietėse ir šašlykinėse. Negalima palikti ugnies be priežiūros, būtina ją užgesinti paliekant laužavietę paliekant laužavietę ar šašlykinę.
 7. Užsakovas leisti fejerverkus, dangaus žibintus, sprogdinti petardas bei kitas pirotechnikos priemones gali atokiau nuo pastatų ir tik su Paslaugų teikėju suderintose vietose.
 8. Neleidžiama pilti alaus ar kitų gėrimų ant pirties akmenų.
 9. Kilus gaisro pavojui, Užsakovas nedelsiant privalo pasinaudoti priešgaisrinio gelbėjimosi priemonėmis, esančiomis pastatų viduje.

SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS

 1. Užsakovas individualiai atsako už atsivežto maisto bei gėrimų kiekį, kokybę ir šviežumą.
 2. Vaikams maudytis galia kartu su suaugusiais. Tėvai arba prižiūrintys asmenys privalo užtikrinti vaikų saugumą.
 3. Neleidžiama maudantis kubile vartoti alkoholį, statyti stiklinę tarą ant kubilo briaunų ir greta jo, nesiliesti prie krosnelės.
 4. Neleidžiama kubile palikti nepilnamečius vaikus be priežiūros.
 5. Sodybos vidaus patalpų baldus bei kitą inventorių išnešti į lauką, o lauko baldus įnešti į vidaus patalpas.
 6. Virtuvėje maistą laikyti sandariai supakuotą, kad jo nepasiektų vabzdžiai.
 7. Prižiūrėti tvarką ir švarą visose Sodybos patalpose.

Susipažinau

{4:Vardas (-ai) ir pavardė}{Signature}